top of page

KONYAALTI SAHİLİ KAMUSAL AÇIK ALAN TASARIMI

Sector  

Urban Design

Location / Date

Antalya / 2015

Client

Antalya Municipality

KENT ve MAHALLE
Tasarım sürecinde öne çıkan ikilemlerden ilki ölçek ile ilgili olmuştur. Karabağlar özelinde ve kent geneline bakıldığında en önemli arterlerden birisi olan İhsan Alyanak Bulvarı'na komşu bir kamusal açık alan pek tabi kentli odağa alınarak tasarlanabilir. Ancak alana bakıldığında henüz siteleşmemiş ve kentsel dönüşüm ile karşılaşmamış bir mahalle dokusunun da alanda varlığını sürdürdüğü gözlemlenecektir. Dolayısıyla program kararları verilirken bu iki unsurdan biri diğerinin önüne geç(e)memiştir. İkisi de bir denge içerisinde varlığını sürdürmektedir.

YAPILI ÇEVRE ve DOĞA
Benzer bir ikilemi alanda yapılı çevre ve doğa ilişkisinde de gözlemlemek mümkündür. Alanın yıllar içerisindeki dönüşümünü incelediğimizde çevrenin gittikçe yapılaştığını ve yeşil dokunun yok olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Buna rağmen alanı ziyaret ettiğimizde bizi doğanın renkleri ve kokuları karşıladı. Civardaki insanların geçiş için açtığı ve oldukça sık kullandıkları patikalarda dolaşırken uzayan yabani bitkiler arasında çevre ile teması kaybetmeden kaybolarak kentte pek de deneyimlemediğimiz durumlara şahit olduk. Tasarıma başlarken bu duyguyu anımsadık ve süreç boyunca yanımızda taşıdık.

bottom of page